Önemli Tarihler
01 Şubat 2023
Balkan Çalışmaları Kongresinin Duyurusu
31 Mart 2023
Özet Gönderimi İçin Son Tarih
20 Nisan 2023
Kabul Edilen Özetlerin İlanı
10 Temmuz 2023
Tam Metin Gönderimi Son Tarih
18 Ağustos 2023
Kongre Programının İlanı
01-03 Eylül 2023
Kongrenin Düzenlemesi
28 Şubat 2024
Seçilmiş Tebliğilerin Yayımlanması
Sıkça Sorulan Sorular

Kongreye Kimler Katılabilir?

Kongreye yüksek lisans, doktora öğrencileri veya yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış herkes başvuru yapabilir.

Kongreye Birden Fazla Bildiri ile Katılmak Mümkün Mü?

Evet, ilan edilen konulara uygun olmak koşuluyla birden fazla bildiriyle kongreye katılmak mümkündür. Fakat bir yazar kongrede en fazla iki bildiri sunabilir.

Yüksek Lisans Yapmayan ancak lisans mezunu olanlar bildiri gönderebilir mi?

Evet, akademik ölçütlere uygun bir tebliğ, hakem onayı ile kabul edilebilir.

Dr., Doç.Dr., gibi ünvanlara sahip olanlar kongreye başvurabilirler mi?

Evet başvurabilirler. Fakat kısıtlı sayıda bildiri Kabul edilecektir.

Lisans öğrencileri bildiri gönderebilirler mi?

Hayır. Sadece dinleyici olarak kongreye katılabilirler.

Dinleyici olarak katılmak için ne yapmalıyız?

Ulaşım, konaklama vb. durumları kendi imkanlarıyla karşılayan herkes akademik bir eğitim almış olsun veya olmasın dinleyici olarak katılabilir. Kongrenin, dinleyicilere bu noktada bir desteği yoktur.

Sunulacak bildiriler hangi ölçütlerde olacak? (Şekil özellikleri Vs.)

Sitenin ilgili kısmında Balkan Lisansüstü Çalışmaları Kongresi metinleri için dikkat edilecek özellikler belirtilmiştir. Belirtilmeyen diğer hususlar akademik bir metnin taşıması gereken şartlardır. Bu noktada metin ile ilgili destek, akademisyenlerden veya akademik yazım noktasında bilgili kişilerden edinilebilir.

Kongreye Katılılm Ücretli midir ve Katılımcılara ne tür imkanlar sağlanmaktadır?

Kongreye katılım ücretsizdir. Kongre boyunca katılımcıların konaklama (hotel) ve öğle yemekleri tarafımızdan karşılanmaktadır, Ayrıca kongrenin tamamlanmasının ardından bir günlük ülke gezi programı katılımcılara sunulacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıların kendilerine aittir ve herhangi bir destek sunulmaz. Uçak veya otobüs biletlerin tarihleri dikkate alarak belirlenmesi gerekmektedir.

Kongreye yabancı dillerde bildiri göndermek mümkün müdür?

Kongreye kabul edilen bildiriler ve tebliğ sunumları İngilizce ve Türkçe’dir.

HAKKINDA
Balkan Çalışmaları Kongresi

Balkan Çalışmaları Kongresi sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ulusalararası bir kongredir.

Balkan Çalışmaları Kongresi; genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini, bölge içi ve Türkiye ile akademik etkileşim ve hareketliliği artırmayı amaçlamaktadır. Batı Balkanlarda 1990 sonrası yaşanan savaşların etkisiyle yeni yeni toparlanmya çalışan ve önünde birçok sorun alanı yer alan devlet ve toplumların nitelikli akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kongre Üsküp, İstanbul, Saraybosna, Tirana, Viyana gibi şehirlerinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. Her yıl bir üniversite ve şehre konuk olacak kongre, bu alanda çalışma yapan sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapacaktır. Balkanların özellikle Batı Balkanların ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde Balkanlarla ilgili çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son üç yılda tamamlamış olan araştırmacıların, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır.

Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler Fettah Efendi Derneği tarafından yayınlanacaktır.

Kurullar

KONGRE ONUR KURULU

Balkan Studies Foundation Başkanı, Dr. Sevba Abdula

Medeniyet Üniversitesi Rektörü, Prof.Dr. Gülfettin Çelik

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü, Prof.Dr. Mehmet Dursun Erdem

İlmi Etüdler Derneği Başkanı, Doç. Dr. Abdülkadir Macit

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Abdullah Eren

DÜZENLEME KURULU

Dr. Bujamin Bela – Ana Tereza Üniversitesi (Başkan)

Dr. Sevba Abdula – Balkan Studies Foundation

Doç. Dr. Faruk Bal – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Ahmet Köroğlu – İlmi Etüdler Derneği

Dr. İrena Kolay Ristanović, Belgrad Üniversitesi

Dr. Sedat Bešlija, Saraybosna Üniversitesi

Dr. Agron Islami, Tarih Enstitüsü “Ali Hadri”-Priştine 

Mustafa Öztürk – Balkan Studies Foundation

Erkan Girişit – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Semran Murtezan – Balkan Studies Foundation

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali Pajaziti, Güney Doğu Avrupa Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Erkan Erdemir, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Prof. Dr. Hüseyin Kaya, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hamdi Genç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alim Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Musa Musai, Kalkandelen Devlet Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Qufli Osmanı, Kalkandelen Devlet Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Gültekin Yıldız, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ekrem Demirli, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ilir Kalemaj, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Doç. Dr. Juna Miluka, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Doç. Dr. Lindita Latifi, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Doç. Dr. Ali Erken, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mevludin İbishi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Tutgay Anar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hacı Kara, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Zahit Atçıl, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl, Sabancı Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Şener Bilal, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Doç. Dr. Abdülkadir Macit, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Alim Arlı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yunus Uğur, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Bujamin Bela, Ana Tereza Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Dr. Sevba Abdula, Balkan Studies Foundation, Kuzey Makedonya

Dr. Plarent Ruka, University of New York-Tiran, Arnavutluk

Dr. Mesut Malik Yavuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. Mehmet Uğur Ekinci, SETA

Dr. Sedad Beslija, Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek Cumhuriyeti

Dr. Murat Aliu, Ana Tereza Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Dr. Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Dr. Drita Memedi, Kalkandelen Devlet Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Dr. Besa Sejdiu, Güney Doğu Avrupa Üniversitesi, Kuzey Makedonya

Dr. Petar Todorov, Milli Tarih Enstitüsü, Kuzey Makedonya

Dr. Agron İslami, Ali Hadri Tarih Enstitüsü-Priştine, Kosova

Dr. Fation Shabani, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye

Dr. Kadir Temiz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye

Dr. İzzettin As, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye

Dr. İbrahim Zeyd Gerçik, Marmara Üniversitesi, Türkiye

Dr. Ahmet Lökçe, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya

 

Dr. Deniz Memedi, Ana Tereza Üniversitesi, Kuzey Makedonya

 

Dr. Irena Kolaj Ristanović, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Balkan Çalışmaları Kongresi’ne gönderilen yazılar (tebliğlerin tam metinleri), daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır.

Özet, tam metin ve diğer süreçler kongre başvuru sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.bsc.congress.gen.tr

200 ila 300 kelime arasında olması gerekmektedir.

Tam metnin herhangi bir yerinde yazara ait bir bilginin bulunmaması gerekmektedir. Tam metnin yazarını açığa çıkaracak bir bilgi olması durumunda metin Balkan Çalışmaları Kongresi kör hakemlik politikasına uymadığı için içerik incelemesine tabi tutulmadan elenecektir.

Çalışma toplam 4.000 – 8.000 kelime arasında olmalıdır.

Tam metnin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar word formatında gönderilmesi gerekmektedir. PDF formatında yüklenen metinler kabul edilmeyecektir.

Balkan Çalışmaları Kongresi yazım kurallarına göre hazırlanmayan tam metinler hakemlere gönderilmeden reddedilecektir.

Balkan Çalışmaları Dergisi’ne sunulacak makaleler Microsoft Word programında en az 2.5 cm. kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Makalenin adı büyük harflerle, kalın fontta ve 14 boyutunda yazılması gerekirken alt başlıklar küçük harflerle kalın fontta ve 12 boyutunda yazılır.

Tablolar ve çizelgeler sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar eklenmelidir ve bunlar küçük harflerle belirtilmelidir. Mükün olduğunca az tablo kullanılmaya özen gösterilmelidir. Tablolarda sunulan verilerin metnin içinde sunulan verilerle aynı olmasından kaçınılmalıdır.

Makale teslim edilmeden önce dipnotlar, özet, kaynakça, tablolar vb. tamamlanmış olmalıdır.

Makalenin Giriş kısmında makelenin konusu, tematik, zamansal ve mekânsal sınırları belirtilmelidir. Aynı zamanda makalenin önemi, alanda doldurduğu boşluk, getirdiği yeni perspektif, düzelttiği bilgi gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca kullanılan yöntem ve kaynaklar, ana iddia ve bunu destekleyen yan iddiaları da yer verilmelidir.

Özet değerlendirmesinden gönderilen tam metinler, şekil ve içerik yönünden düzenleme kurulunca bir ön incelemeye tâbi tutulduktan sonra hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda çalışmalar için aşağıdaki kararlar verilebilir:

 • Bu haliyle kabul edilebilir.
 • Hakem değerlendirmesinde belirtilen hususlar düzeltildikten sonra kongreye kabul edilebilir.
 • Kabul edilemez.

Makale Referans sistemi olarak APA 7.edisyon kullanılacaktır.

Bildiri Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

Balkan Çalışmaları Kongresi’nin başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi bildirilerin içerik bakımından niteliğine bağlı olduğu kadar, sunumun başarılı biçimde hazırlanmış olmasına da bağlıdır. Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Aşağıdaki yönerge, size sunumunuzda yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur.

Oturumların ve Bildirilerin Süresi

1.Balkan Çalışmaları Kongresi’nde 4 ve 5 bildirili oturumlardan oluşmaktadır.  90-100 dakika sürer.

2.Her bir sunuş için toplam 15 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulması önem arzeder. Sempozyumun programa göre işleyişi bu sürelere uyulmasına bağlıdır.

3.Bildiriler sunulduktan sonra kalan süre dinleyicilerin değerlendirme, yorum, eleştiri ve soruları ve bunların cevaplandırılması için kullanılır.

Buluşma

 1. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır. Oturum başkanları kendi oturumundan 1önce salonda olur ve sunum yapacak konuşmacılarla tanışır. Her katılımcının kendi oturumundan 10 dakika önce salonda bulunması ve sunumu kontrol etmesi gerekmektedir.

Sunum ve Sunum Malzemesi

 1. Sunumun zamanında tamamlanabilmesi için dikkatli olarak hazırlanması gerekmektedir.

6.Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır. Detaylar bildiriler kitabından okunabilir veya ilgililerle daha geniş tartışmalar sunumdan sonraki arada devam ettirilebilir.

7.Her salonda sunumlar için projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunur. Sunumlar için bu bilgisayarlar kullanılacağı için sunumu önceden (örneğin sunum yapılacak günün sabahında) salondaki bilgisayara yüklemesi gerekir. Sunumla ilgili teknik konularda destek almak üzere salonda bulunan görevlilere başvurulabilir.

8.Slaytlarda kısa cümleler (2-4 kelime) ve büyük punto (en az 24 punto) kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.

9.15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır. Bir sözlü sunum örnek yapısı aşağıda verilmiştir:

KONGRE KONULARI

Kongre Balkanlar bölgesini merkeze alan ve sosyal bilimlerin tüm alt disiplinlerini kapsayabilir. Sadece aşağıdakilerle sınırlı olmamakla beraber kongrede ele alınacak bazı konu başlıkları şunlardır.

Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler

 • Balkan Siyaseti
 • Balkanlarda Sekülerleşme ve Din-devlet ilişkiler
 • Avrupa Birliği ve Balkanlar
 • Küresel Güçler ve Balkanlar: Çin, Rusya, AB ve ABD
 • Uluslararası İlişkilerde Güncel Meseleler ve Balkanlar
 • Türkiye ve Balkanlar

Tarih

 • Klasik Dönem Balkan Tarihi
 • Modern Dönem Balkan Tarihi
 • Avrupa Tarihi ve Balkanlar
 • Osmanlı Tarihi ve Balkanlar
 • Balkanlarda Tarihyazımı

İktisat

 • Balkanlarda İktisat Tarihi ve Düşüncesi
 • İktisat Teorisi ve Politikaları
 • Avrupa Birliği Ekonomisi ve Balkanlar
 • Balkan Ekonomisi
 • Balkan Ülkeleri Ekonomisi
 • Uluslararası Ekonomi Politik ve Balkanlar

İslami İlimler

 • Dinler ve Mezhepler Tarihi
 • Hadis
 • İslam Hukuku
 • Kelam
 • Tasavvuf
 • Tefsir
 • Balkanlarda İslam Alimleri

Sosyoloji

 • Sosyal Teori
 • Toplumsal Yapı ve Değişme
 • Balkanlarda Sivil Toplum ve Sosyal Hareketler
 • Balkanlarda Dini Oluşum ve Yapılar
 • Balkan Sosyolojisi
 • Balkanlarda Kimlikler
 • Balkanlarda Yeni Toplumsal Hareketler

Edebiyat

 • Çağdaş Balkan Edebiyatı
 • Edebiyat ve Dil Teorisi
 • Karşılaştırmalı Edebiyat

Medya - İletişim Çalışmaları

 • Balkanlarda Medya Çalışmaları
 • Balkanlarda Dijital Medya
 • Kültürlerarası İletişim
 • Siyasal Kültür ve Medya
 • Yeni Medya ve Dijital Kültür
 • Küresel İletişim ve Sosyal Değişim
 • İletişim ve Etik

Hukuk

 • Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi
 • Hukuk Tarihi
 • Kamu Hukuku
 • Özel Hukuk
 • AB Hukuku
 • Balkan Ülkelerinde Güncel Hukuk Meseleleri
 • İnsan Hakları